Kompleksowe Centrum Poradnictwa | GODZINY DYŻURÓW

W ramach Kompleksowego Centrum Poradnictwa w siedzibie Fundacji RC przy ul. Wita Stwosza 23, odbywać się będą dyżury, podczas których jest możliwość uzyskania pomocy prawnej w zakresie:

  • Poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach.
  • Wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  • Sporządzenia projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  • Sporządzenia projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Porady odbywają się we wtorki od 09:00 do 13:00 (od 09.04 do 21.05.2024).

Zapisy prowadzone są telefonicznie: 58 344 40 39

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.