Inauguracja działania Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

Od 28 września oficjalnie swoją działalność rozpoczęła Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Jej inauguracja odbyła się na Konferencji „Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego” w Urzędzie Marszalkowskim Wojewodztwa Pomorskiego. Wydarzenie składało się z głównego dyskusyjnego panelu otwierającego oraz z trzech paneli roboczych, w których udział wzięli zaproszeni eksperci. Serdecznie dziękujemy uczestnikom paneli, moderatorom oraz wszystkim zaproszonym gościom.

Wydarzenie zainaugurowali prof. Witold Toczyski – Przewodniczący Rady Programowej Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich, który podzielił się refleksją obywatelską o Współczesnych wartościach społeczeństwa obywatelskiego, Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. NGO oraz Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który mówił o aktywności organizacji pozarządowych w projektach realizowanych w obszarze aktywności obywatelskiej.

 Wśród panelistów konferencji znaleźli się także:

prof. Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski; prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego; Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych UMG; dr Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP; Marta Gumkowska – Koordynatorka Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

Warsztaty w zakresie aktywności społecznej, ekonomicznej i prawnej poprowadzili:

Alicja Zajączkowska z PrePost Consulting, Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych; dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański; dr Małgorzata Niemkiewicz, Dyrektor MOPR w Gdańsku; Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni;

Konferencję dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ze środków Samorząd Województwa Pomorskiego.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.