I Spotkanie Klubowe RC- nagranie z rozmowy z Wojciechem Bystrym

W miniony wtorek ruszyliśmy z nowym cyklem Spotkań Klubowych z RC. Co tydzień będziemy rozmawiać o obecnych realiach działania w trzecim sektorze, w tym o trudnościach, ale i o szansach, jaki obecny kryzys wywołany pandemią stwarza dla rozwoju działań obywatelskich.
Cykl Spotkań Klubowych z RC ma na celu wzmocnienie integracji środowiska liderów społecznych. Obserwujemy, że niestabilna od wielu lat sytuacja finansowa III sektora, wywołana niestosowaniem konstytucyjnej zasady pomocniczości, a nawet coraz częstsze jej łamaniem, doprowadziła do rozproszenia środowiska pozarządowego. Ciągła pogoń za środkami na działania projektowe i rozwój instytucjonalny, walka o ograniczone i słabo dostępne fundusze i wpływy, dominuje nad partnerską współpracą. Wśród postaw działaczy dominuje raczej nastawienie na ochronę interesów własnej organizacji, a nie solidarność w środowisku. Jednocześnie coraz mniej jest sytuacji, w których przedstawiciele organizacji mieliby okazję do spotkania i wymiany poglądów i doświadczeń.
Dlatego Spotkania Klubowe w Fundacji RC mają dać szansę na budowanie przestrzeni spokojnej dyskusji, zbliżających do siebie ludzi zaangażowanych w rozmaite inicjatywy obywatelskie.
Zaczynamy od rozmów z czołowymi przedstawicielami sektora obywatelskiego, którzy swoje doświadczenie i pozycję wypracowywały przez wiele lat.
Po pandemii będziemy Was zapraszać do Fundacji na grupowe, otwarte spotkania z tego cyklu, a teraz zapraszamy Was do dołączenia na żywo na naszej stronie na Facebook’u w każdy wtorek o 16.30.

Wiemy, że nie wszyscy mają konta na portalach społecznościowych, nagranie każdego spotkania będziemy umieszczać na naszej stronie.
Pierwszym gościem Jerzego Boczonia był Wojciech Bystry, wieloletni działacz na rzecz osób bezdomnych i najuboższych, szef Gdańskiego Koła i prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Przedstawił on szczególną sytuację ludzi i instytucji zajmujących się wsparciem w obszarze bezdomności i zdradził nam czego w czasie pandemii potrzebują bezdomni będący pod opieką Towarzystwa.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.