Granty na doradztwo dla Podmiotów Ekonomii Społecznej | Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej

Wraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej!

Tym razem omówimy:

  • możliwości wsparcia przedsiębiorstw społecznych w projekcie doradczym SPEKTRUM,
  • zasady ubiegania się o pożyczkę w ramach oferty TISE,
  • obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej za 2021r.

Ponadto po głównej części spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami z Agencji Rozwoju Pomorza.

Data: wtorek, 27.09, godz. 15:00
Miejsce: Fundacja RC, al. Grunwaldzka 5 Gdańsk
Udział bezpłatny, zapisy poprzez formularz  (POBIERZ), który wypełniony należy wysłać na punkt.gdansk@arp.gda.pl
lub zgłoszenie telefoniczne pod
nr (58) 323 31 06 lub (58) 323 31 58 do dnia 26.09.2022 r.

Program spotkania:

15:00-15:05 Powitanie

15:05-15:45 SPEKTRUM – Pomorski System Usług Doradczych
– Kto może uzyskać grant,
– Na co można uzyskać grant,
– Limity dotyczące dofinansowania,
– Zasady składania wniosków o dofinansowanie,
– Kryteria oceny projektów,
– Najczęściej popełniane błędy.

15:45-16:00 preferencyjna pożyczka dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z funduszu pożyczkowego TISE
– Warunki przyznania pożyczki,
– Parametry pożyczki .

16:00 – 16:15 Sesja pytań i odpowiedzi

16:15 – 18:00 Obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej za 2021 r.
Indywidualne konsultacje z pracownikami Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Zapraszamy!

*SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z Pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych. System jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.