Głosowanie na kandydatów/ki do PROP

Szanowni Państwo,

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych – Ewa Filipska, w załączeniu przedstawia Protokół Komisji Wyborczej zgłaszania kandydatów oraz  serdecznie zaprasza do udziału w wyborach do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022– 2025. Opis procesu wyborów i ich organizacji zawarty jest w załączniku Tryb powoływania członków/-iń Pomorskiej  Rady Organizacji Pozarządowych w głosowaniu powszechnym, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz formularze związane  z wyborami.

Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbędzie się w dniach od 30 maja 2022 do 12 czerwca 2022  w formie papierowej ( składać do Sekretariatu Fundacji RC)  lub elektronicznie (wykaz kandydatów w załączeniu )

Wyniki wyborów ogłoszone zostaną w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu głosowania  na stronach internetowych https://rops.pomorskie.eu/pomorska-rada-organizacji-pozarzadowych oraz www.fundacjarc.org.pl

Szczegóły w załączniku oraz na stroniehttp://fundacjarc.org.pl/wybory-do-pomorskiej-rady-organizacji-pozarzadowych/

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regional Information and Support Centre for NGOs Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
tel: +48 58 344 40 39; +48 504 871 478
e-mail:  biuro@fundacjarc.org.pl
http://www.fundacjarc.org.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jest członkiem Sieci SPLOT

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że kontakt z Regionalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Odbywa się ono w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w opisie obowiązku informacyjnego na stronie https://fundacjarc.org.pl/polityka-prywatnosci/

Wykaz kandydatek i kandydatów

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.