Fundacja RC

Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny (GFSR) 2021 to pula grantów w wysokości do 700 pln (dla grup nieformalnych) i do 7000 pln (dla organizacji pozarządowych),  które zostaną przekazane na dofinansowanie wybranych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.

Nabór ofert trwa od 15 marca do 20 kwietnia 2021.                  

GFSR jest projektem regrantingowym, który jako czwarty dołącza do innych programów Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska tj. Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Ich celem jest pobudzanie aktywności społecznej Gdańszczanek i Gdańszczan oraz lokalnych organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Projekt i inicjatywy muszą być związane z szeroko pojętą aktywnością sportowo-rekreacyjną – od organizacji meczów, turniejów, zawodów, biegów, wycieczek, aż po spacery, gry miejskie czy sesje jogi, sportowe pikniki i spływy kajakowe. Każdy rodzaj sportu jest mile widziany. Na poziomie amatorskim lub zaawansowanym. 

Najważniejsze, aby wpisywały się w jeden z trzech typów działań:

TYP 1. Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców 

TYP 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska

TYP 3. Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska

TYP 4. Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego stylu życia

Promocja zdrowego stylu życia w mieście będzie uwzględniała wykorzystanie istniejących zasobów w społecznościach lokalnych (zaplecze sportowo-rekreacyjne w dzielnicach, tereny zielone, potencjał partnerów lokalnych i zasoby miejskiej infrastruktury społecznej).

Kto może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania i na jaką kwotę?

GFSR skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej. 

Wnioski mogą składać:

  • Grupy nieformalne, czyli zespoły min. 4 mieszkańców i/lub mieszkanek Gdańska, które mają ciekawy pomysł na inicjatywę sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Spodziewane są różnorodne formy zajęć sportowych i/lub rekreacyjnych, w tym wszelkie formy spędzania czasu wolnego w mieście, szczególnie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Grupy nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 700 pln, zwany dalej mini grantem. Jedna grupa składa jeden wniosek. 
  • Organizacje pozarządowe, które chcą zrealizować działania sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska, w kontekście animacji środowiska lokalnego, a nie wzmacniania zadań programowych organizacji sportowych. Organizacje stricte krzewiące kulturę fizyczną mogą zostać grantobiorcami, jeśli w składanych ofertach podejmą szerokie działania skierowane do swoich społeczności, a nie tylko do stałych członków/odbiorców. Działania animacyjne w tym wypadku dotyczyć mogą np. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, zawodów sportowych, gier miejskich, gier podwórkowych, maratonów, zawodów lokalnych itp. angażujących lokalną społeczność na obszarze oddziaływania wnioskodawców. Do tej grupy organizacji zaliczamy m.in. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS lub w innych rejestrach. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 7000 pln, zwany dalej dużym grantem. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. 

Jaka jest procedura składania wniosków?

Nabór rozpocznie się dnia 15 marca 2021 i zakończy 20 kwietnia 2021.

W tym okresie będzie można składać wnioski zarówno na mini granty jak i duże granty. Wzory wniosków wraz z regulaminem i wszystkimi niezbędnymi informacjami – poniżej.

Wniosek na mini granty składają grupy nieformalne poprzez wypełnienie formularza i złożenia go w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres gfsr@fundacjarc.org.pl lub papierowej bezpośrednio do biura Fundacji RC w godzinach jego urzędowania ( 8:30 – 16:00)

w zabytkowym budynku Pałacu Uphagena Gdańsk-Wrzeszcz Al. Grunwaldzka 5  .

Wniosek na duże granty składają organizacje pozarządowe w formie elektronicznej poprzez generator wniosków https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=16313

Zajrzyj na naszego FB :  https://www.facebook.com/gdanskifunduszsportowy

Zapraszamy!

Partnerem Gdańskiego Funduszu Sportowo – Rekreacyjnego jest Trefl Gdańsk 

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu 

Sportowo-Rekreacyjnego

Maria Witecka-Wiese

gfsr@fundacjarc.org.pl

tel. 573 375 657