GFSR ponownie łączy siły z Treflem Gdańsk

Trefl Gdańsk już po raz kolejny wspiera promocję Gdańskiego Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego (GFSR) wśród gdańszczanek i gdańszczan, by startowali do konkursu grantowego na dofinansowanie społecznych inicjatywy sportowych i rekreacyjnych.

Bardzo cieszymy się z zaangażowania Gdańskich Lwów w nagłośnienie naszego konkursu. Chcemy dotrzeć do wszystkich fanów sportu i rekreacji, którzy dzięki dofinansowaniu będą mieli możliwość zrealizowania ciekawych i innowacyjnych inicjatyw – od organizacji meczów, turniejów, zawodów, biegów, wycieczek, aż po spacery, gry miejskie czy sesje jogi, sportowe pikniki i spływy kajakowe. Każdy rodzaj sportu jest mile widziany. Na poziomie amatorskim lub zaawansowanym. W tym roku wszystkie zwycięskie projekty zostaną dodatkowo wyróżnione i nagrodzone w trakcie meczu Trefla Gdańsk – to będzie wyjątkowa chwila. – komentuje Maria Witecka-Wiese, koordynatorka projektu GFSR.

Gdański Fundusz Sportowo – Rekreacyjny skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych, które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej.

Projekty muszą dotyczyć jednego z poniższych typów:

TYP 1. Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców
TYP 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska
TYP 3. Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska
TYP 4. Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego stylu życia

Wszystkie inicjatywy muszą uwzględniać wykorzystanie istniejących zasobów w społecznościach lokalnych (zaplecze sportowo-rekreacyjne w dzielnicach, tereny zielone, potencjał partnerów lokalnych i zasoby miejskiej infrastruktury społecznej)

Nabór wniosków trwa do 14 marca 2022.

W tym okresie będzie można składać wnioski zarówno na mini granty jak i duże granty. Wzory wniosków wraz z regulaminem i wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się na stronie: 
https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sportowo-rekreacyjny/

Wniosek na mini granty składają grupy nieformalne poprzez wypełnienie formularza i złożenia go w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres gfsr@fundacjarc.org.pl

Wniosek na duże granty składają organizacje pozarządowe w formie elektronicznej poprzez generator wniosków Witkac:
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/20438


Kontakt:
Maria Witecka–Wiese
Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Sportowo – Rekreacyjnego
gfsr@fundacjarc.org.pl
tel. 573 375 657

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.