Forum Animatorów Społecznych

Forum Animatorów Społecznych to grupa ludzi aktywnych świadomie przyjmujących na siebie rolę animatorów i edukatorów społecznych. Tworzą przestrzeń do dialogu oraz współpracy polegającej na wymianie informacji, doświadczeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form animacji. Wierzą w możliwości ludzi, mając na względzie szacunek dla ich tradycji, kultury, tożsamości, wspierają rozwój oraz aktywność społeczności.

SUPERWIZJE DLA ANIMATORÓW — wsparcie grupowe bądź indywidualne prowadzone przez superwizora, będące okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązywania bieżących problemów. Spotkania mają na celu możliwość przyjrzenia się z jednej strony przeprowadzonym diagnozom społeczności lokalnej czy doboru narzędzi do procesu animacyjnego, ale także zadbania o komfort animatora (sposób postępowania w trudnych sytuacjach, wskazanie ścieżek samorozwoju oraz poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem). Spotkania te mają duże znaczenie w sferze wymiany doświadczeń między animatorami i stanowienia dla siebie wzajemnego wsparcia.

Osoba nadzorująca superwizję

Ewa Batko

Osoba kontaktowa

Małgorzata Sokołowska
malgorzata.sokolwska@fundacjarc.org.pl

Poznaj naszych superwizorów