Prelegenci II Pomorskiego Forum Animacji Społecznej

W sobotę 21 maja po raz drugi spotkają się bohaterki i bohaterowie pomorskiej animacji społecznej. Przedstawiamy część prelegentów i warsztatowców. Nie może Ciebie zabraknąć wśród uczestników, zarejestruj się: app.evenea.pl/event/2pfas

Jacek Gralczyk 
Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Obecnie aktywny edukator osób dorosłych i moderator  sytuacji edukacyjnych takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i  edukacji hybrydowej.

Piotr Harhaj
Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych.
Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Od ponad 20 lat działa na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie.
Prowadzi Dom Sąsiedzki Alternatywy 5 w Sopocie.

Iwona Woźniewska Stowarzyszenie 180stopni   
Psychoterapeutka i psychotraumatolożka. Dokładnie zna problemy tamtejszej młodzieży i chce jej pomóc. Sama – jak przyznała – jako nastolatka nie stroniła od alkoholu i słyszała, że „nie rokuje”. W 4. klasie technikum postanowiła jednak wziąć się za siebie, świetnie zdała maturę i dostała się na studia. Wróciła do Nowego Portu w nowej roli, by pomagać młodszym od siebie. Założyła dwa youth-pointy, czyli miejsca, w których spotyka się z młodzieżą, nazywaną przez nią Bąblami – tam prowadzi z nimi terapie indywidualne i grupowe, pomaga im wyjść z uzależnień czy pogodzić się ze stratą bliskich. Wielu z jej podopiecznych zawdzięcza jej życie, bo nikt inny nie zainteresowałby się ich problemami.

Ania Łukowska
Kultura Aktywny Puck, Socjolożka, Fizjoterapeutka, animatorka  grupy inicjatywnej haftu szkoły puckiej- Puckie Hafciarki. Animatorka społeczności seniorskiej Pucka w Puckim Klubie Seniora, żeglarka, prezeska Stowarzyszenia Aktywny Puck. Pracowała w projekcie Rewitalizacja Centrum Pucka jako broker edukacyjno zawodowy wcześniej animatorka klubu samopomocowego i opiekun wolontariatu w projekcie Aktywator I i II . Absolwentka szkoły dla  Sieci Doradców Lokalnych Fimango prowadzonej przez Fundację  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dobrosława Korczyńska-Partyka, Przystań Gdynia
Animatorka, koordynatorka projektów, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie, jako kierowniczka Działu Przestrzeni Społecznych, koordynuje sieć domów sąsiedzkich w Przystaniach; współpracuje z UrbanLabem. Autorka licznych publikacji z zakresu studiów miejskich, studiów nad pamięcią, ekokrytyki oraz edukacji. Koordynatorka i członkini wielu projektów badawczych oraz edukacyjnych. Interesuje ją mnóstwo rzeczy (tylko czasu nigdy dość!) – zawodowo są to przede wszystkim zagadnienia związane z włączeniem społecznym (zwłaszcza osób z doświadczeniem migracyjnym), aktywność obywatelska, partycypacja i rezyliencja miejska.  

Suli Borowska
Animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego – od 25 lat zawodowo związana z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Obecnie mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi na bazie dziedzictwa kulturowego  oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych.  W życiu cieszy ją możliwość tworzenia przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym. W czasie wolnym „twórczo odpoczywa” w Pracowni Szkła SuliArt.

Joanna Grandzicka
Wieloletnia zarządzająca Starterem – z jednej strony aktywnie uczestniczyła w budowaniu i ewoluowaniu zespołu organizacji pozarządowej, z drugiej mogła obserwować i towarzyszyć tworzeniu się nowych zespołów wśród startupów i początkujących firm. Wierzy, że to ludzie tworzą organizacje i społeczności, a na odwrót. Trenerka i facylitatorka odkrywa, jak właściwie dopasowane do grupy narzędzia i metody, oparte na partycypacji i włączaniu, są platformą do doświadczania, dzielenia się, uważności i wzajemnego słuchania.

Łukasz Tomczak
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku obiektów komercyjnych. Pracował m.in. dla grupy Caelum Development, CREAM, Multi Poland oraz prowadził projekty dla Polskiej Rady Centrów Handlowych. Stał również na czele agencji Cantal Group, specjalizującej się w doradztwie strategicznych i działaniach public relations. Od 2017 roku pełni rolę Dyrektora Zarządzającego GCH Manhattan w Gdańsku i jest odpowiedzialny za wszelkie procesy operacyjne w projekcie. Równolegle działa w firmie Care4Property jako Head of Asset angażując się w rozmaite projekty na rynku nieruchomości – od doradztwa inwestycyjnego, po komercjalizację i zarządzanie.

Monika Brzozowska – Deputy Marketing Director, TORUS.
Z branżą związana od ponad 11 lat.
Kieruje się silnym przekonaniem, że rolą marki, zwłaszcza z tak dużą dynamiką rozwoju i świadomości, jest pozostawienie po sobie nie tylko owocu jej działalności, ale wnoszenie do otaczającej przestrzeni wartości, pomocy potrzebującym i dbanie o środowisko. Dlatego krok po kroku rozwijała obszar CSR-u realizując wsparcie lokalnym sportowcom, popularyzując aktywność i balans życiowy, realizując pomoc fundacjom oraz indywidualnym beneficjentom w ramach marketingu sportowego, jak i niezliczonej ilości akcji prospołecznych. Postawiła pasiekę miejską na dachu 60-metrowego biurowca, obecnie wraz z pracownikami firmy sadzi drzewa („Do Nasadzenia”) i niezmiennie stara się wsłuchiwać w otoczenie.
MORE [THAN] SPACE. Marzy o rozwoju miasta, ukierunkowanego na dobrostan człowieka.

Alicja Jabłonowska
Psycholożka działająca od 15 lat w wielu organizacjach pozarządowych, działaczka społeczna, aktywistka. Założycielka projektu kulturalnego 100cznia, działającego na terenach postoczniowych w Gdańsku, przywiązującego dużą wagę do tematów społecznych oraz ekologii.  

Virginie Little
Założycielka firmy doradczej ds zrównoważonego rozwoju, Fundacji One Planet oraz sieci Zero Waste Professionals.
Akredytowana audytorka śladu węglowego Bilan Carbone© przez Institut de Formation Carbone oraz Association Bilan Carbone. 
Certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych Mozaika Klimatyczna (La Fresque du Climat) opracowanych na podstawie raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). 
W ramach założonej przez siebie firmy doradczej Little Greenfinity doradza firmom, jak ograniczyć negatywny wpływ działalności na środowisko i zmniejszyć ślad węglowy, oraz samorządom, jak przygotować i wdrożyć praktyki zrównoważonych miast i społeczności. 

Michalina Pączkowska – biolog, ekolog morza. Akademicka wiedza plus fascynacja morską głębią zrodziły pasję, którą dzieli się podczas pracy zawodowej jak i poza nią. Posiada w domu swój prywatny ocean włóczki i łączy te dwie miłości tworząc szydełkowe formy wprost z natury, bo edukować o przyrodzie można i warto w każdy możliwy sposób. Solidna porcja wiedzy omotana w miękką formę przekazu – o przyrodzie opowiada lekko choć o ważnych sprawach – to jej misja – by odbiorcy nawiązali relację z naturą i najpierw ją poznali a potem zupełnie przepadli pośród morza wspaniałości jakie oferuje natura.

 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańsk oraz współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.