Działasz w Radzie Pożytku Publicznego? Potrzebujemy Twojej pomocy!

Jesteś w Radzie Pożytku Publicznego? Możesz nam pomóc! Wypełnij ankietę na temat kierunków rozwoju, zdiagnozowanych trudności, problemów i potrzeb.

Przygotowujemy raport na temat funkcjonowania Rad Pożytku Publicznego w województwie Pomorskim. Jednym z jego elementów są opinie członków Rad Pożytku Publicznego na wyżej wskazane tematy. Szczegółowa analiza Twoich odpowiedzi pozwoli nam na sformułowanie wniosków i adekwatnych do nich rekomendacji.

LINK DO ANKIETYhttps://forms.gle/PkoVaSNyKEcN7Znf7

Uzyskane opinie i informacje są niezbędne do przygotowania diagnozy obecnej sytuacji na Pomorzu. Wszystkie dane zebrane w ankiecie pozostaną całkowicie poufne. Odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i przedstawiane tylko w postaci zbiorczych zestawień.

Ewentualne wnioski o potwierdzenie prowadzonych badań prosimy kierować do Łukasza Samborskiego – Dyrektora Fundacji RC, email: lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.