Dyskusja o ekonomii społecznej i odpowiedzialności społecznej. Prezentacja panelistek.

Perspektywy ekonomii społecznej w kontekście społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

W czwartek 20.06. odbędzie się oficjalne otwarcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański. Celem jego działalności jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości pod kątem tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy z różnych powodów: niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej, bezrobocia, wychodzenia z uzależnień,  migrantów itp. W panelu dyskusyjnym Jerzy BoczońMagda Jabłońska porozmawiają z zaproszonymi gościniami o wyzwaniach, jakie stoją przed ekonomią społeczną w najbliższych latach także w kontekście dotychczasowych doświadczeń działalności lokalnych OWES-ów. Nie bez znaczenia jest rosnący trend wdrażania we współpracy międzysektorowej wytycznych Zrównoważonego Rozwoju i zarządzania w ramach pojęcia ESG (Environmental, Social, Governance), czyli aspektów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. 

Zaproszenie do dyskusji przyjęły:

  • Anna Olkowska-Jacyno (Wicewojewoda Pomorska),
  • Małgorzata Niemkiewicz (Współprzewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej),
  • Ewa Sowińska (Partnerka ESO Audit, Mentorka studiów podyplomowych ESG w praktyce)
  • Paulina Kremer (Spółdzielnia Heca).

Poznaj panelistki dyskusji:

Anna Olkowska-Jacyno, II wicewojewoda pomorska ukończyła politologię na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe w zakresie tematyki unijnej dla urzędników samorządowych, organizacji i finansowania rewitalizacji miast oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała jako dziennikarka i urzędniczka. W malborskim urzędzie miasta pełniła funkcje specjalistki ds. rewitalizacji oraz koordynatorki ds. dostępności.

Małgorzata Niemkiewicz, współprzewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Liderka zaangażowana w podnoszenie jakości współpracy samorządów  z organizacjami pozarządowymi, związana z sektorem pozarządowym od ponad 25 lat. Doktor nauk społecznych, ewaluatorka, badaczka, ekspertka m.in. w obszarze ekonomii społecznej i polityki społecznej , trenerka, wykładowczyni akademicka. Inicjatorka nowych rozwiązań w zakresie rozwoju usług społecznych oraz pracy ze społecznością lokalną. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Laureatka Nagrody „Srebrne Drzewko” Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Ewa Sowińska, partnerka ESO Audit. Biegła rewidentka. Wcześniej Członkini Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członkini Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Członkini Rady Programowej Projektu Kompas ESG współorganizowanego przez Forbes i Pracodawców RP. Pomysłodawczyni i Mentorka Programu studiów podyplomowych #ESG w praktyce przy SANS (Sopocka Akademia Nauk Stosowanych). Ekspertka Projektu Climate Leadership. Zastępczyni Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Przewodnicząca Komisji ds. szkoleń, Koordynatorka tematów dotyczących Raportowania niefinansowego. Członkini Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych (SNCRN). Członkini Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Członkini Kapituły Konkursu „Orły ESG” organizowanego przez Rzeczpospolitą. Ambasadorka 30% Club Poland. Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Założycielka Zespołu ds. Raportowania Niefinansowego.
Do 2022 roku Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze Raporty Społeczne. Mówczyni i Moderatorka paneli dyskusyjnych wokół ekonomii wartości, odpowiedzialnej edukacji, Przywództwa na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Wykładowczyni akademicka z zakresu etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju. Laureatka: Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes, Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE. 

Paulina Kremer, dyrektorka zarządzająca, Spółdzielnia Socjalna Heca.  Trenerka, animatorka, przedsiębiorczyni społeczna – autorka wielu programów z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym m.in. programów wychodzenia z bezdomności i kryzysów psychicznych. Ekspertka w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, ekonomii społecznej i cyrkularnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. W Spółdzielni odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, za współpracę z klientami biznesowymi w ramach ich działań CSR za komunikację i relacje z partnerami oraz programy społeczne Spółdzielni.

Patronat Medialny: ngo.pl oraz Zawsze Pomorze
Partnerzy: Instytut Nowych Technologii, Fundacja Studio M6, Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP
 
Otwarcie OWES Obszar Gdański finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do 31 października 2024 roku przez Instytut Nowych Technologii. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.