O tym jak Fundacja RC wspierała uchodźców z Ukrainy w powrocie do pracy

Projekt powstał z uwagi na ogromną potrzebę wyrównywania szans zawodowych obywateli ukraińskich w Trójmieście. Jak wynikało z rozmów i ankiet przeprowadzonych w tym środowisku- problem braku zatrudnienia był i jest bardzo wyraźnie dotkliwy. 

Geneza problemu 

Kobiety, szczególnie te posiadające wyższe wykształcenie oraz poszukujące pracy umysłowej nie fizycznej, zmagają się z brakiem wiedzy w kontekście docierania do potencjalnych pracodawców, nieznajomością przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz z konsekwencjami nieznajomości języka specjalistycznego. Według samych zainteresowanych, pomoc i doradztwo oferowane w ramach placówek Gdański czy Wojewódzki Urząd Pracy jest niewystarczające i za mało specjalistyczne. Praca, zapewniająca stabilność finansową, to, zaraz po zaspokojeniu potrzeb bytowych, drugi z kolei poziom, znajdujący się w hierarchii potrzeb piramidy Maslowa. Praca, która dodatkowo mieściłaby się w obszarze kompetencji zawodowych, zapewnia zdecydowanie efektywniejsze działania pracownicze oraz gwarantuje zwiększenie poziomu lojalności względem pracodawcy. 

Start projektu 

Fundacja RC (d. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta Gdańska (Wydział Rozwoju Społecznego), stworzyła program realnej pomocy i wsparcia, stając się dla społeczności ukraińskiej miejscem bezpiecznym i skutecznym w kwestii m.in. doradztwa i aktywizacji zawodowej. 

Działania w ramach projektu rozpoczęły się w lipcu 2022 i trwały, w dwóch etapach do końca roku (lipiec- październik oraz listopad- grudzień). Obecnie w fundacji, mimo braku dalszego finansowania ze środków samorządowych, wciąż odbywają się różnego rodzaju zajęcia i spotkania, oferujące pomoc i wsparcie dla uchodźców. Głównym obszarem oferowanej pomocy jest przede wszystkim: dostarczanie informacji i służenie wiedzą w podejmowaniu odpowiednich kroków oraz oferta zajęć poszerzających kompetencje zawodowe. 

Projekt, z uwagi na swoje założenia, w pierwszej kolejności obejmował obywatelki Ukrainy, które chcą bądź chciałyby podjąć w pracę w Polsce oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wiek kobiet oscylował w przedziale od 30 do nawet 60 roku życia, przy czym aktualna sytuacja życiowa oraz poziom wykształcenia były bardzo różnorodne. Aż 76% uczestniczek, które skorzystały z oferty projektu posiadała wykształcenie wyższe. 

ZOBACZ WYNIKI ANKIETY

Co udało się osiągnąć 

W ramach “Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej dla Uchodźców z Ukrainy” objęto wsparciem 1350 osób, z czego ponad 800 osób skierowano do szkół policealnych dla dorosłych (TEB edukacja, Żak, Cosinus). Dzięki początkowej diagnozie potrzeb grupy docelowej ustalono konkretne potrzeby i oczekiwania. W celu ułatwienia komunikacji i zrozumienia oczekiwań zatrudniono wykwalifikowane koordynatorki z Ukrainy, które na podstawie swojej wiedzy i osobistych doświadczeń były w stanie w jeszcze bardziej kompleksowy sposób podejść do tematu. 

Podczas prawie 1200 godzin indywidualnych konsultacji zawodowych, uczestnicy spotkali się z ekspertami w branży, którzy odpowiedzieli na nurtujące ich pytania i przedstawili wachlarz możliwych rozwiązań. W ramach projektu odbyło się ponad 45 godzin szkoleń z branży beauty, florystyki, social mediów i canvy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Ponadto kilkanaście otwartych wizyt u lokalnych przedsiębiorców, oferujących możliwość zatrudnienia oraz aż 258 godzin zaawansowanych kursów zawodowych z kosmetologii, krawiectwa, florystyki, administracji, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnym. Ponadto specjaliści przeprowadzili 145 godzin spotkań doradztwa prawnego oraz 60 godzin doradztwa biznesowego, skierowanych do osób zmagających się z dokumentacją potrzebną do otwarcia w Polsce własnej działalności bądź otrzymania dotacji, a także dla zainteresowanych kwestią modelu biznesowego, przepisów i opodatkowania.

ZOBACZ PEŁNE DANE

Jeszcze sporo do zrobienia

Obserwacja przebiegu, efektów i osiągnięć programu doradztwa i aktywizacji uchodźców z Ukrainy pozwoliła dostrzec, jak kluczowa w rozwoju i wyrównywaniu szans zawodowych jest to pomoc. Zdaniem koordynatorów, aby zwiększyć zasięg działania, należy przede wszystkim przeszkolić większą liczbę organizacji pozarządowych w kwestii oferowania niezbędnych praktyk i rozwiązań. Ponadto, instytucje takie jak GUP i WUP powinny podjąć działania w celu wzmocnienia relacji i stworzenia przestrzeni do współpracy, pozwalającej rozwijać potencjał zainteresowanych. Firmy i przedsiębiorcy mogliby podjąć się organizacji małych targów pracy bądź networkingu, a także stworzyć stałą platformę współpracy. Z uwagi na to, że największą przeszkodą jest brak znajomości specjalistycznego języka polskiego zawodowego – należy przede wszystkim wprowadzić odpowiednie szkolenia i kursy dedykowane konkretnym grupom docelowym i ich potrzebom. 

Projekt “Doradztwo i Aktywizacja Zawodowa dla Uchodźców z Ukrainy” udowodnił, że zapotrzebowanie na kształcenie i zdobywanie wiedzy zawodowej jest ogromne, a chętnych do nauki nie brakuje. Uchodźcy z Ukrainy bardzo chętnie podchodzą do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju kursach, są wdzięczni za wskazanie odpowiedniej ścieżki rozwoju, a przede wszystkim posiadają ogromny potencjał, który jest niewykorzystany. Wprowadzenie programu wyrównywania kompetencji- to doskonały sposób na zapełnienie pustych wakatów, a także zaoferowanie przysłowiowej wędki ludziom, którzy znaleźli się w niebywale trudnej sytuacji życiowej. 

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.