Dołącz do projektu artystycznego EnergiJA | Арт проект ЕнергіЯ

[polska wersja poniżej]

Арт проект ЕнергіЯ

Запрошуємо авторів, які мають в своєму портфоліо твори, що присвячені енергії, розповідають про те, як знайти енергію та як правильно її використати і не розгубити, історію виникнення та походження енергії тощо.

Слово “енергія” перекладається з грецької як „дія, діяльність, діяти”.

Термін енергія, поза суто науковим значенням, широко використовується як основа цікавих матерій, філософій, вчень та ідей. Без енергії, тобто без дії, немає життя, немає розвитку, немає прогресу.

Ми намагаємось заощадити енергію для того, щоб використати цю енергію в іншій матерії.

І ми всі також є енергією, що існує вічно, і навіть як ми зникаємо, то наша енергія залишається. Твори митців є невід’ємною частиною спільної енергії нашого світу, і несуть цю енергію далі до наступних поколінь. Кожен митець передає нам частину свого “Я”, що впливає на нас, надихає, підтримує і дає сили до дії.

Ідея цього проекту це наситити глядачів енергією творів мистецтва, задіяти їх і активувати до дії.

Техніка виконання робіт довільна, це може бути графіка, фотографія, малярство, текстиль. Розмір робіт не більше 1 см по більшій стороні, оформлення без скла.

Для подання роботи до куратора прохання до 31 липня 2023 року надіслати на мейл daria.balabai@fundacjarc.org.pl наступну інформацію

-фото роботи в гарній якості
-назва роботи, техніка та рік виконання
-ім’я та прізвище автора
-номер телефону в Telegram

Projekt artystyczny EnergiJA

Zapraszamy autorów, którzy mają w swoim portfolio prace poświęcone energii, i przekazują nimi, jak znaleźć energię oraz jak ją właściwie wykorzystać, by jej nie stracić. Szukamy artystów, którzy swoją twórczością opowiadają o historii powstania i pochodzenia energii itp.

Słowo „energia” jest tłumaczone z języka greckiego jako „działanie, działać”.

Termin energia, poza czysto naukowym znaczeniem, jest szeroko stosowany jako podstawa ciekawych materii, filozofii, nauk i idei. Bez energii, czyli bez działania, nie ma życia, nie ma rozwoju, nie ma postępu.

Staramy się oszczędzać energię, aby wykorzystać ją w innej materii.

Wszyscy jesteśmy także energią, która istnieje wiecznie i nawet gdy znikamy, nasza energia pozostaje. Dzieła artystów są syntetyczną częścią wspólnej energii naszego świata i niosą tę energię dalej następnym pokoleniom. Każdy artysta daje nam cząstkę swojego „JA”, które na nas oddziałuje, inspiruje, wspiera i dodaje sił do działania.

Ideą tego projektu jest nasycenie widzów energią dzieł sztuki, zaangażowanie ich i zaktywizowanie do działania.

Technika wykonania prac jest dowolna, może to być grafika, fotografia, malarstwo, tekstylia. Rozmiar prac nie może przekraczać 100 cm po dłuższej stronie, bez szkła.

Aby zgłosić pracę do kuratora, prosimy o przesłanie poniższych informacji do 7 sierpnia 2023 na adres daria.balabai@fundacjarc.org.pl
– zdjęcie pracy w dobrej jakości
– tytuł pracy, technika i rok wykonania
– imię i nazwisko autora
– numer telefonu w aplikacji Telegram

—-
Zajęcia organizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.