Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to specjalne wyróżnienie przyznawane wzorcowo działającym organizacjom pozarządowym z terenu województwa pomorskiego. Przyznano ją po raz pierwszy w 1994 roku i w 2019 roku Nagroda obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia! 

Idea Nagrody i koncepcja jej realizacji została przygotowana przez  Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundację RC z Gdańska.  Inicjatywa od samego początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Na wniosek Regionalnego Centrum, po tragicznej śmierci Wojewody i Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego w 2010 roku, został On patronem Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

NBM była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i do dzisiaj stanowi unikalny przykład wyrażenia uznania dla działań trzeciego sektora w postaci nagrody przyznawanej i ufundowanej  na szczeblu regionalnym.

Co ważne – Organizacja sama siebie zgłasza do udziału w Konkursie! Ubieganie się o Nagrodę skłania ku temu, aby przedstawiciele pomorskiego III sektora umieli pochwalić się swoimi osiągnięciami i autorskimi dobrymi praktykami.

 

Nominuj swoją organizację do 27 edycji Konkursu!

 

Kolejni Wojewodowie Pomorscy sukcesywnie wspierają inicjatywę i współfinansują Nagrodę. Po powstaniu Samorządu Województwa Pomorskiego w 1999 roku do współpracy zaproszono Marszałka Województwa, który został jednym z patronów i sponsorów Nagrody. Z kolei w 2004 roku do grona Partnerów NBM dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz WFOŚiGW są Fundatorami czterech Nagród Głównych.

Do Laureatów trafiają poza tym Nagrody Specjalne. Swoje wyróżnienia przyznają:

 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
 • Marszałek Senatu RP;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”;

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w roku minionym, rozpatruje wnioski organizacji działających w następujących obszarach:

 • pomoc społeczna;
 • ochrona środowiska i edukacja ekologiczna;
 • kultura;
 • społeczeństwo obywatelskie;
 • edukacja;
 • współpraca międzynarodowa.
  Przyznawana jest również nagroda za Debiut Roku.

Zmagania konkursowe zwieńczone są uroczystą Galą rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka. Do tej pory gale organizowane były m.in. we wnętrzach Ratusza Głównego Miasta, w Ratuszu Staromiejskim czy w Dworze Artusa.
W ostatnich latach do współorganizacji uroczystego rozdania wyróżnień dla pomorskich NGO-sów włączyło się Europejskie Centrum Solidarności. 

Więcej informacji na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl oraz na Facebooku.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.