Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC 

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to specjalne wyróżnienie przyznawane wzorcowo działającym organizacjom pozarządowym z terenu województwa pomorskiego. Przyznano ją po raz pierwszy w 1994 roku. Jak łatwo zatem policzyć, w 2019 roku Nagroda obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia! 

Idea Nagrody i koncepcja jej realizacji została przygotowana przez  Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundację RC z Gdańska.  Inicjatywa od samego początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego Wojewody Gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Na wniosek Regionalnego Centrum, po tragicznej śmierci Wojewody i Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego w 2010 roku, został On patronem Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

NBM była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i do dzisiaj stanowi unikalny przykład wyrażenia uznania dla działań trzeciego sektora w postaci nagrody przyznawanej i ufundowanej  na szczeblu regionalnym.

Co ważne – Organizacja sama siebie zgłasza do udziału w Konkursie! Ubieganie się o Nagrodę skłania ku temu, aby przedstawiciele pomorskiego III sektora umieli pochwalić się swoimi osiągnięciami i autorskimi dobrymi praktykami.

Kolejni Wojewodowie Pomorscy sukcesywnie wspierają inicjatywę i współfinansują Nagrodę. Po powstaniu Samorządu Województwa Pomorskiego w 1999 roku do współpracy zaproszono Marszałka Województwa, który został jednym z patronów            i sponsorów Nagrody. Z kolei w 2004 roku do grona Partnerów NBM dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz WFOŚiGW są Fundatorami czterech Nagród Głównych.

Do Laureatów trafiają poza tym Nagrody Specjalne. Swoje wyróżnienia przyznają:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Marszałek Senatu RP;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”;
 • Partnerstwo Akumulatora Społecznego.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w roku minionym, rozpatruje wnioski organizacji działających w następujących obszarach:

 • pomoc społeczna;
 • ochrona środowiska i edukacja ekologiczna;
 • kultura;
 • społeczeństwo obywatelskie;
 • edukacja;
 • współpraca międzynarodowa.
  Przyznawana jest również nagroda za Debiut Roku.

Zmagania konkursowe zwieńczone są uroczystą Galą rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka. Ceremonie organizowane były        w najlepszych gdańskich salach  – m.in. we wnętrzach Ratusza Głównego Miasta, w Ratuszu Staromiejskim czy w Dworze Artusa.
W ostatnich latach do współorganizacji uroczystego rozdania wyróżnień dla pomorskich NGO-sów włączyło się Europejskie Centrum Solidarności. 

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY, na stronie http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl oraz na Facebooku: #Bursztynowy Mieczyk 

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.