To kompleksowe działania mające na celu wsparcie gdańskich organizacji pozarządowych w różnych zakresach. Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje podstawowe usługi, które mają pomóc nie tylko w rejestracji, ale także w późniejszym funkcjonowaniu.

Obejmują wsparcie ASYSTENTA młodych organizacji, którego zadaniem jest zdiagnozowanie potrzeb, zaopatrzenie działaczy w niezbędne informacje i wskazówki, ale także utrzymywanie stałego kontaktu, koordynowanie wsparcia udzielanego danej organizacji, monitorowanie i dokumentacja postępów.

Zakres wsparcia to także tzw. WIRTUALNE BIURO, w ramach którego możliwe jest zarówno udostępnienie adresu Fundacji, sal, szafek dających możliwość przechowywania dokumentów – już teraz na adresie Fundacji zarejestrowanych jest ok. 50 różnych podmiotów.

Od 2020 roku w ramach GCOP funkcjonuje także SPOŁECZNY NOŚNIK REKLAMY w przestrzeni Wrzeszcza, z której mogą korzystać organizacje pozarządowe, promując swoje wydarzenia.

To kategoria usług, z których najchętniej korzystają organizacje pozarządowe. Obejmuje ono bardzo różne zakresy m.in.:

  • Księgowo–kadrowe: czyli konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań; zatrudniania w NGO, rozliczania projektów.
  • Formalno–prawne: czyli konsultowanie statutów organizacji, konsultowanie dokumentów rejestrowych, konsultowanie przeprowadzanie zmian w organizacjach, konsultacje w zakresie RODO.
  • Pozyskiwanie środków: czyli zarówno środków publicznych (samorządowych, rządowych, prywatnych) rozumianych jako wszelkiego rodzaju granty w tym, weryfikacja zasad działania, logiki projektowej, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków. Ponadto także zagadnienia związane z fundraisingiem i ekonomizacją działań ngo.
  • Doradztwo komunikacyjne/ ICT: czyli wsparcie organizacji pozarządowych w implementowaniu nowych technologii, ale także tworzenie strategii komunikacyjnych.

Jednak z uwagi, że kategorie pytań, z którymi zwracają się ngo są bardzo różne możliwe jest uzyskanie wsparcia także w innych zakresach tematycznych.

Fundacja prowadzi zarówno:

PUNKT INFORMACYJNY dla ngo w formule spotkań i konsultacji indywidualnych, ale także specjalnie przygotowanego newslettera, prowadzenia bazy organizacji pozarządowych, promocji informacji ważnych dla ngo także za pomocą profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/FundacjaRC/

SZKOLENIA I SPOTKANIA INFORMACYJNE dotyczące wszystkich ważnych dla organizacji kwestii np. przygotowywania i rozliczania dotacji,  ogłaszania i rozliczania otwartych konkursów ofert, przetwarzania danych osobowych,  zmian w ustawach itp.

To usługi dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji ona podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb. Są to m.in.:

SZKOLENIA DEDYKOWANE –  odpowiadają na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane są TYLKO w ramach jej zespołu. To on określa tematykę, zakres, cele  – ma możliwość wyboru prowadzącego. Zadanie realizowane jest na zasadzie pakietu szkoleniowego, bez wyszczególnionych kosztów. 

PAKIETY SZYTE NA MIARĘ – to oferta dla średnich i większych ngo, która obejmuje realizację konkretnych usług na ich rzecz, w tym np. o charakterze marketingowym. 

COACHING – interaktywny proces rozwoju zespołu ngo, w kontekście procesów decyzyjnych, określania i osiągania celów rozwojowych przede wszystkim przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

To szansa dla organizacji na weryfikację prowadzonych projektów pod względem merytorycznym i finansowym przez niezależnych ekspertów. Każda usługa kończy się raportem z rekomendacjami. Audyt może być przeprowadzony na wniosek organizacji pozarządowej.

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji: https://forms.gle/K1AE7S8D3BxKDwwi9

Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Okres realizacji
01.03-31.12.2020 r.


Źródło finansowania
Urząd Miasta Gdańska


Koordynator
Łukasz Samborski


Kontakt
lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.