Centrum Historii Lokalnych na Pomorzu

Zadanie polega na zakupie nieruchomości Gdańsku pod cele Centrum Historii Lokalnych. Fundacja RC jest organizacją parasolową, czyli wspierającą inne organizacje pozarządowe. Dzięki udostępnieniu przestrzeni w Centrum Historii Lokalnych dla organizacji, będą one mogły zaprezentować swoje eksponaty, zorganizować wystawy, wydarzenia, ale również kameralne spotkania. Ma to na celu promocję ich działań i wzmocnienie instytucjonalne. Wnioskodawca poprzez swój potencjał i doświadczenie może im również zapewnić wsparcie doradcze w zakresie profesjonalizacji i pozyskania środków, co pozwoli na większą skuteczność ich działań, ale również zwiększenie zasięgu dotarcia (co jest szczególnie ważne w odniesieniu do młodego pokolenia) poprzez miejsce jakim będzie Centrum Historii Lokalnych.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.