Fundacja RC

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców! – NPP Orunia

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców! Jeśli przychody z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczyły 120 tys. zł można składać wniosek o zmniejszenie wysokości składki ZUS. Konieczność złożenia wniosków dotyczy także tych, którzy już obecnie opłacają składki na preferencyjnych zasadach,. Na niższe składki może liczyć także spora grupa mikroprzedsiębiorców, którzy...

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej- NPP Orunia

 21 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy , które wdrażają  w Polsce pierwszy etap  Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jedną z ważniejszych dla abonenta zmian jest prawo do ciągłości dostępu do internetu. Będzie to stanowiło wiele wyzwań dla operatorów, którzy będą musieli utworzyć całe systemy wsparcia abonentów. Do...

Praca zdalna z domu a godziny pracy- NPP Wrzeszcz

W przypadku pracy zdalnej z domu pojawia się ryzyko, że pracodawca będzie oczekiwał od pracownika większej gotowości do wykonywania zadań ponad normalnymi godzinami funkcjonowania biura.   Pracodawca ma jednak ograniczoną możliwość weryfikowania, kiedy podwładny wykonuje obowiązki. Zazwyczaj rozliczenie następuje na podstawie przekazywanych efektów pracy. Rzadziej stosuje się programy służące do...

Odszkodowanie w przypadku wywłaszczenia- NPP Wrzeszcz

Wywłaszczenie jedynie za  słusznym odszkodowaniem! Konstytucja Polski gwarantuje jej obywatelom ochronę własność i prawo dziedziczenia. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy zasadniczej wywłaszczenie jest dopuszczalne w przypadku  gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa...

Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swoich świadczeń- NPP Orunia

Uwaga, dobra informacja dla emerytów i rencistów! Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swoich świadczeń. ZUS zmniejszy świadczenie, jeśli przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 3 618,30 zł brutto. Warto też pamiętać, że dotyczy to rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego: 60 lat dla...