Punkt prawny radzi (10)

MASZ PRAWO… do opieki duszpasterskiej! Pacjent w trakcie pobytu w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, hospicjum stacjonarnym czy w innym podmiocie leczniczym przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga pobytu...

Punkt prawny radzi (9)

MASZ PRAWO … do leczenia bólu! Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Ani lekarz, ani pielęgniarka nie mogą odmówić mu środków przeciwbólowych. Pacjent ma prawo domagać się uśmierzenia bólu.  Placówka...

Punkt Prawny radzi (8)

MASZ PRAWO … do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego! Każdy pacjent ma prawo do tego, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych była obecna osoba mu bliska. Prawo to przysługuje każdemu pacjentowi, bez względu...

Punkt Prawny radzi (7)

MASZ PRAWO… do uzyskania świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem intymności i godności! Pacjent ma prawo do tego, aby świadczenia zdrowotne były mu udzielane z poszanowaniem intymności i godności. Przez pojęcie intymności...

Punkt Prawny radzi (6)

MASZ PRAWO… do dostępu do dokumentacji medycznej! Prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych jest ściśle związane z prawem do informacji o...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.