Jakie są obowiązki sprawozdawcze i podatkowe?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna