Jak zgłosić zmianę siedziby organizacji?

Zacznijmy od ważnego rozróżnienia. Siedziba organizacji to miasto/miejscowość wpisana w jej statut jako siedziba. Adres organizacji to miejsce prowadzenia przez nią działalności. Obie zmiany zgłaszamy na tym samym druku KRS Z 20, ale inaczej go wypełniamy. Jeśli organizacja zmienia tylko adres, a siedziba pozostaje ta sama, wystarczy wypełnić tylko punkt C3. Jeśli natomiast zgłaszamy zmianę […]

Jak organizacja może pozyskać lokal do prowadzenia swojej działalności?

Zacznijmy od pozornie banalnego pytania – po co organizacji lokal? W wielu przypadkach można z powodzeniem działać, nie dysponując własnym lokalem. Pracujemy z domu, spotykamy się „namieście”, jeśli potrzebna jest specjalna przestrzeń, szukamy miejsca, gdzie może nam zostać udostępniona odpłatnie lub nieodpłatnie. Własny lokal organizacji to zawsze są duże koszty, które trzeba będzie je ponosić […]

Czy na wykorzystanie wizerunku osób będących na zdjęciach z organizowanych przez nas wydarzeń zawsze potrzeba ich zgody?

Nie zawsze. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bo to ona reguluje zasady publikowania wizerunku – mówi, że „zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz lub publiczna impreza”. Wbrew jednak często spotykanym opiniom, do uznania, że nie mamy obowiązku uzyskać zgody na publikację wizerunku, wcale nie […]

Jak dbać o wrażliwe dane w NGO? O czym warto pamiętać i co uwzględnić?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy zadać inne – jakie przeszkody musiałby pokonać ktoś, kto chce się do tych danych dostać, przy takiej ochronie, jaką stosujemy obecnie. Jeśli wystarczy, że znajdzie się sam w pokoju, w którym te dane przechowujemy, albo usiądzie przy komputerze, w którym je gromadzimy, to znaczy, że nie są one właściwie […]

Jak rozpocząć współpracę z mediami?

Po pierwsze dowiedzcie się, jakie media (tradycyjne i internetowe) śledzą wasi odbiorcy. Po drugie wytypujcie, w jakich mediach (lokalnych, regionalnych czy ogólnopolskich) chcecie być obecni. Po trzecie zdobądźcie kontakty do tych mediów – w zakładce „kontakt” jest informacja, jak się dodzwonić lub wysłać maila. Jak się skontaktujecie – zapytajcie, który dziennikarz/dziennikarka zajmuje się animacją społeczną/sprawami […]

Jak kreować wizerunek organizacji?

Wizerunek to jest to, jak wyglądamy w oczach innych. Czyli to, co o nas powiedzą, gdy wyjdziemy z „pokoju”. Na wizerunek NGO składa się wiele rzeczy: od tego jakie mamy logo, jaka jest nasza kolorystyka, jakim językiem się posługujemy. Uwaga! Na wizerunek pracujemy cały czas i go rozwijamy, tzn. że wraz z rozwojem organizacji możemy […]

Jak reklamować działania NGO?

Każda organizacja pozarządowa musi reklamować swoje działania, by zdobyć uczestników wydarzeń (imprez, szkoleń, warsztatów i wszelkich innych aktywności) i opowiedzieć o tym, co robi. Dzięki temu będziecie mogli pokazać swoje dokonania, udowodnicie, że jesteście aktywni, że realizujecie swoje cele statutowe. Reklamujecie się poprzez kanały online: aktualności na Waszej stronie internetowej, Wasz profil na Facebooku lub […]

Spółka non-profit czy spółdzielnia socjalna – co jest bardziej korzystne?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, ponieważ każda z form ma swoje wady i zalety. Spółdzielnia socjalna musi zatrudniać co najmniej 5 osób, a spółka non profit nie, chyba że chce uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego (wtedy wystarczy zatrudnić troje pracowników). Spółdzielnia ma dedykowane dotacje z Funduszu Pracy i z PFRON, a spółka korzysta z dotacji tak […]

Czy spółdzielnia socjalna może uzyskać status OPP

Spółdzielnia socjalna nie może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że nie będzie mogła np. pozyskiwać wpływów z 1%. Może natomiast, tak jak organizacje pozarządowe, prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego ze sfery zadań publicznych. Działalność ta została określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podsumowując – spółdzielnie socjalne […]

Jakie są źródła finansowania spółdzielni socjalnej?

Podstawowym źródłem finansowania spółdzielni socjalnych są dotacje na tworzenie miejsc pracy. Grupy chcące założyć spółdzielnię, korzystają przede wszystkim z dotacji przyznawanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mogą korzystać także z innych środków jak Fundusz Pracy czy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z Funduszu Pracy mogą otrzymać wsparcie na założenie lub przystąpienie do spółdzielni, […]