Fundacja RC

Konferencja “Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego”

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają organizacje pozarządowe, samorządowców oraz przedsiębiorców na konferencję otwierającą działalność think tanku obywatelskiego Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich pt. Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 28 września 2020 r., w godzinach 9:30-14:30, w...

Szkolenie (webinar) z księgowości

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze (szkolenie on-line) dotyczącego obowiązków księgowych organizacji w tym w szczególności rozliczeń, sprawozdań finansowych oraz obowiązków ciążących na wszystkich organizacjach pozarządowych. Przewidujemy również sesje pytań i odpowiedzi - w razie dodatkowych wątpliwości będzie również możliwość umówienia się na indywidualne doradztwo po szkoleniu. Szkolenie odbędzie się...