Akumulator Społeczny – dodatkowy nabór wniosków dla Miasta Gdańsk

Rusza dodatkowy nabór wniosków na Fundusz Nowy Akumulator Społeczny dla Miasta Gdańska. Zachęcamy grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich projektów.

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu
pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

Minigrant do 1000 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
Grant do 4500 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Nabór trwa od 20 września do 11 października 2021.
Projekty mogą być realizowane w okresie od 18 października do 15 grudnia 2021.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i u Operatora (Fundacja RC).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk,
e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl,
tel. 573 375 657

Regulamin konkursu

Fundusz nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 20212030.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.