Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej | Zatrudnianie osób z Ukrainy w PES

Jako Podmiot Ekonomii Społecznej chcesz pomóc i zatrudnić osoby uciekające z Ukrainy, ale nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz się dowiedzieć, jak się tym zająć od strony formalnej? Co musisz wiedzieć o legalizacji zatrudnienia?
 
Zapraszamy na inaugurację  Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej!
 
We wtorek, 26.04.2022 o godzinie 16.30 w Fundacji RC (al. Grunwaldzka 5, Gdańsk Wrzeszcz) odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej.
Tematem będzie zatrudnianie osób uciekających przed wojną w Ukrainie w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
 
 
Ekspertka Paulina Kremer z Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek / MIGRANT INFO POINT TCZEW przekaże informacje i porady z zakresu:
◾legalizacji pracy i pobytu w Polsce, praw pracowniczych, łączenia rodzin,
◾doradztwa zawodowego,
◾korzystania z opieki zdrowotnej, obowiązków podatkowych, uzyskiwania numeru PESEL i meldunku,
◾korzystania z instytucji publicznych i organizacji społecznych, poszukiwania pracy, wynajmu mieszkania,
◾informacji o polskim rynku pracy, prawach i obowiązkach pracownika cudzoziemskiego, przepisach BHP,
◾portali z ofertami pracy, zasadami legalizacji zatrudnienia, rodzajach umów o pracę, wyszczególnieniem spraw, które można załatwić online, korzyści wynikających z posiadania profilu zaufanego,
◾wchodzenia w system edukacji, wsparcia dla dziecka imigranckiego w szkole, doradztwa zawodowego.
 
Gośćmi spotkania będą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 
Plan wydarzenia:
16:00 – rejestracja uczestników
16.30 – otwarcie spotkania
17:00 – wykład ekspertki Pauliny Kremer
18:00 – przerwa kawowa i networking
19:00 – zakończenie
 
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i będzie dobrą okazją do poznania się oraz wymiany doświadczeń.
 
Obowiązuje rejestracja: https://forms.gle/3oMDrogTV1ZH6V5R7
 
 
Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.