Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej

Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej to cykl 8 spotkań dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Spotkania dotyczą przede wszystkim sytuacji i zmian zachodzących w PES podczas pandemii covid-19 oraz dostosowywania podmiotów do zatrudniania i pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. A ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu sprzedaży internetowej, e-commerce, budowania relacji z biznesem, pracy w środowisku międzynarodowym i in.

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020