Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej. Dodatkowe środki dla PES

Twój podmiot ekonomii społecznej potrzebuje dodatkowych środków finansowych na rozwój, inwestycje, nowy sprzęt lub inne potrzeby? Możesz skorzystać ze specjalnych pożyczek przeznaczonych dla PES. Na spotkaniu omówimy m.in ofertę TISE, BGK i innych instytucji finansowych udzielają preferencyjnych pożyczek dla PES.
 
Co?
Spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej.
 
O czym?
Tematem będą zwrotne instrumenty finansowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
 
Dla kogo?
Dla pomorskich Podmiotów Ekonomii Społecznej i organizacji pozarządowych
 
 
Gdzie i kiedy?
wtorek, 30 sierpnia
start godz. 16:00
Namiot na dziedzińcu
Fundacja RC (al. Grunwaldzka 5)
 
Co w programie?
16.00 – 16.15 Rejestracja uczestników
16.15 – 16.45 Wręczenie dyplomów uczestnikom Jarmarku Dominikańskiego
16.45 – 17.45 Omówienie zwrotnych instrumentów finansowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
17.45 – 18.00 Przerwa kawowa
18.00 – 19.00 Dyskusja
 
👤 Prowadzący Maksymilian Flemming, prezes Spółdzielni Socjalnej Heca
 
 
—————-
Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.