Akumulator Społeczny- webinary informacyjne

AKUMULATOR SPOŁECZNY to fundusz skierowany do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

By przybliżyć zainteresowanym ideę i zasady funduszu, zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w formie on-line.
Spotkania odbędą się na żywo za pośrednictwem platformy Facebook, dzięki czemu będzie możliwość zadawania nurtujących Was pytań w trakcie ich trwania.

Każe ze spotkań będzie miało odrębny temat przewodni:

  • 10 czerwca (środa) o godz. 17:00-Wszystko o funduszu Akumulator Społeczny
  • 15 czerwca (poniedziałek) o godz. 17:00- Jak planować projekt, by móc go zrealizować?
  • 18 czerwca (czwartek) o godz. 17:00- Jak pisać wniosek w generatorze Witkac?


Zadanie dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz ze środków miasta Gdyni.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.