Łukasz Samborski

Koordynator projektów społecznych

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 6 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych.

Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.