Łukasz Samborski

Dyrektor Fundacji, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kontakt:
lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie nauczyciel akademicki. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. 

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kandecji. Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji. 

Od lutego 2021 roku członek zespołu eksperckiego przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie opracowania kształtu nowej ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego.

Współautor raportu pt. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez JST w latach 2020 i 2021”. 

Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.