Łukasz Samborski

Dyrektor Fundacji

Kontakt:
lukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. 

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI i VII Kadencji, w ramach której pracuje w następujących zespołach problemowych:

  • ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego
  • ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
  • ds. Komunikacji Społecznej
  • ds. Funduszy
  • ds. Gospodarki i Rozwoju

Ponadto od lutego 2021 roku pracuje w zespole eksperckim przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie opracowania kształtu nowej ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego.

Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.