Ewa Zabłocka-Krasowska

Animatorka i ewaluatorka

Kontakt:
ewa.zablocka@fundacjarc.org.pl
gfs@fundacjarc.org.pl

W Fundacji RC zajmuje się Gdańskim Funduszem Sąsiedzkim.

Związana z sektorem pozarządowym od 1996 r., trener w zakresie szkoleń miękkich, animatorka działań organizacji i grup nieformalnych, koordynatorka wielu projektów kulturalnych. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem oraz ewaluacji projektów, twórca i realizator ok. 70 projektów społecznych, konsultant akredytowany przy PARP w zakresie ROEFS w latach 2004-2006, i realizator ok. 40 samodzielnych badań ewaluacyjnych, ekspert MPiPS w zakresie oceny projektów POFIO (Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Społecznych) oraz Programu ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) asesor KOP w ramach POKL w latach 2008-2010.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.