Ewa Zab艂ocka-Krasowska

Zwi膮zana z sektorem pozarz膮dowym od 1996 r., trener w zakresie szkole艅 mi臋kkich, animatorka dzia艂a艅 organizacji i grup nieformalnych, koordynatorka wielu projekt贸w kulturalnych. Studia podyplomowe z zakresu zarz膮dzania projektem oraz ewaluacji projekt贸w, tw贸rca i realizator ok. 70 projekt贸w spo艂ecznych, konsultant akredytowany przy PARP w zakresie ROEFS w latach 2004-2006, i realizator ok. ok. 40 samodzielnych bada艅 ewaluacyjnych, ekspert MPiPS w zakresie oceny projekt贸w POFIO (Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Spo艂ecznych) oraz Programu ASOS (Aktywizacja Spo艂eczna Os贸b Starszych) asesor KOP w ramach POKL w latach 2008-2010.