Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Podstawy zarządzania finansami w PES)

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej (Podstawy zarządzania finansami w PES). 

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Podstawy zarządzania finansami w PES)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

pokl