Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe

 

dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi szkoleniowej (cykl 3 szkoleń z zakresu marketingu).

Zapytanie ofertowe – usługi szkoleniowe (Cykl szkoleń związanych z marketingiem)

ZAŁĄCZNIK I – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

 

pokl