Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe Puck (październik 2015)

  dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi  cateringowej w powiecie Puckim w terminie do 31.10.2015.

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa Puck (październik 2015)

ZAŁĄCZNIK I – opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

pokl