Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (powiaty: kwidzyński, malborski, pucki)

  dobrarobota

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na świadczenie usługi  cateringowej w powiatach kwidzyńskim, puckim i malborskim.

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (powiaty kwidzyński, malborski, pucki)

ZAŁĄCZNIK I – opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK II – Kryteria oceny

ZAŁĄCZNIK III – Wzór oferty

ZAŁĄCZNIK IV – Oświadczenie

pokl