Zaproszenie na szkolenie – Wstęp do restrukturyzacji działalności PES (Gdańsk; 14.08.2015)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w szkoleniu pt:  Wstęp do restrukturyzacji działalności podmiotów ekonomii społecznej”

W trakcie szkolenia uczestnicy będą zgłębiali takie zagadnienia jak:

  • analiza strategiczna PES;
  • zarządzanie zmianą;
  • ocena ryzyka;
  • aspekty prawne restrukturyzacji itp.

 

Data szkolenia:  14 sierpnia 2015 roku (piątek).

 

Jest ono 1-dniowe i odbędzie się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5 (dawny Pałac Ślubów) w Gdańsku – Wrzeszczu.

Szkolenie trwa od 9:00 do 16:00.

Poprowadzi je pan Adam Osenkowski.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Formularz zgłoszeniowy – Wstęp do restrukturyzacji (Gdańsk; 14.08.15)

Deklaracja uczestnika projektu

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

UWAGA:

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

______

 

Paulina Sieradzan

e-mail: sieradzan@dobrarobota.org

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleja Grunwaldzka 5  • 80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 • http://dobrarobota.org