Zaproszenie na szkolenie – Aspekty prawa podatkowego w kontekście działalności PES (Gdańsk; 23.10.2015)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot

do udziału w szkoleniu pt:  Aspekty prawa podatkowego w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej; Odbędzie się ono w dniu  23 października 2015 roku (piątek).  

Jest ono 1-dniowe i odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; Aleja Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk – Wrzeszcz.

Szkolenie trwa od 9:00 do 16:00.

Poprowadzi je dr. Łukasz Karczyński – doradca podatkowy  

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Formularz zgłoszeniowy – Aspekty prawa podatkowego w PES (Gdańsk; 23.10.2015)

Deklaracja uczestnika projektu

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

UWAGA:

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

______  

Paulina Sieradzan e-mail: sieradzan@dobrarobota.org  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleja Grunwaldzka 5 • 80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 • http://dobrarobota.org