Zaproszenie na cykl szkoleń marketingowych (Gdańsk; 01-03.09.2015)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w cyklu szkoleń marketingowych

Cykl odbędzie się w dniach:  01-03 września 2015 roku (wtorek-czwartek).

W jego wchodzą 3 dni szkoleniowe. Poniżej tematów znajdują się wymagania jakie muszą posiadać uczestnicy:

  1. Marketing internetowy w podmiotach ekonomii społecznej (01 września)
    Wymagania: umiejętność obsługi programów pocztowych (np. Thunderbird, Outlook)
  2. Efektywne wykorzystanie portali społecznościowych w biznesie przed podmioty ekonomii społecznej (02 września)
    Wymagania: Umiejętność obsługi programów pocztowych, dobra znajomość programu MS Word, znajomość portali społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Google +
  3. Efektywny mailing, czyli sposoby na przyciągnięcie klientów (03 września)
    Wymagania: Umiejętność obsługi programów pocztowych, dobra znajomość programu MS Word

UWAGA: Uczestnicy przychodzą z własnymi komputerami przenośnymi.

 WYSYŁAJĄC FORMULARZ DECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO NA UCZESTNICTWO W KAŻDYM DNIU SZKOLENIOWYM!

Wszystkie szkolenia są 1-dniowe i odbędą się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5 (dawny Pałac Ślubów) w Gdańsku – Wrzeszczu.

Szkolenia trwają od 10:00 do 17:00.

Poprowadzi je pan Andrzej Głowacki.

Są one bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Formularz zgłoszeniowy – Cykl szkoleń marketingowych (01-03.09.15)y

Deklaracja uczestnika projektu

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

______

 

Paulina Sieradzan

e-mail: sieradzan@dobrarobota.org

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleja Grunwaldzka 5  • 80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 • http://dobrarobota.org