Zaproszenia na szkolenia z zakresu pozycjonowanie PES w środowisku lokalnym (13-14.08.15)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w 2ch szkoleniach z zakresu pozycjonowania podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym

Celem ów szkoleń jest zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw pozycjonowania organizacji w środowisku lokalnym, dbania o wizerunek i relacje ze wszystkimi uczestnikami życia społecznego.

Zagadnienia, które będą poruszane:

  • Wizerunek organizacji w społeczności lokalnej;
  • Zarządzanie marką organizacji;
  • Komunikacja marketingowa ze środowiskiem lokalnym;
  • Rozwój organizacji  w oparciu o warunki i zasoby lokalne;
  • Jak promować produkty i usługi PES – czyli wartość dodana społecznie odpowiedzialnych zakupów.

Pierwsze spotkanie odbędzie się  13 sierpnia (czwartek), zaś kolejne 14 sierpnia 2015 roku (piątek).

 Wysyłając formularz zgłoszeniowy decydujecie się Państwo uczestniczyć w każdym dniu szkoleniowym!

Każde ze szkoleń jest 1-dniowe i odbędzie się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Aleja Grunwaldzka 5 (dawny Pałac Ślubów) w Gdańsku – Wrzeszczu.

Szkolenia trwają od 9:00 do 16:00.

Szkolenia są bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

Formularz zgłoszeniowy – Pozycjonowanie PES w środowisku lokalnym (Gdańsk; 13.08-14.08.15)

Deklaracja uczestnika projektu

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

UWAGA:

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

______

 

Paulina Sieradzan

e-mail: sieradzan@dobrarobota.org

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleja Grunwaldzka 5  • 80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 • http://dobrarobota.org