Zakres pomocy 艣wiadczonej w punktach Nieodp艂atnej Pomocy Prawnej

Beneficjenci pomocy cz臋sto pytaj膮, z jakiej pomocy mog膮 skorzysta膰 w trakcie wizyty w punktach NPP. Poni偶ej informacje dotycz膮ce zakresu pomocy 艣wiadczonej w punktach prowadzonych przez Nasz膮 Fundacj臋 oraz inne organizacje pozarz膮dowe.

NIEODP艁ATNA POMOC PRAWNA

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:

  1. – poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥, o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub
  2. – wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub
  3. sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym, lub
  4. – nieodp艂atn膮 mediacj臋 (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub
  5. – sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem

NIEODP艁ATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Poradnictwo obywatelskie obejmuje dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi膮zywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporz膮dza si臋 wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 plan dzia艂ania i wspomaga jego realizacje. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje mi臋dzy innymi porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego.
W zakres poradnictwa obywatelskiego mo偶e wchodzi膰 r贸wnie偶 nieodp艂atna mediacja.

NIEODP艁ATNA MEDIACJA

Mediacja to 鈥瀌obrowolny i poufny proces, w kt贸rym fachowo przygotowana, niezale偶na bezstronna osoba, za zgod膮 stron pomaga im poradzi膰 sobie z konfliktem鈥  (鈥濻tandardy prowadzenia mediacji i post臋powania mediatora” uchwalone przez Spo艂eczn膮 Rad臋 do spraw ADR powo艂an膮 przy Ministerstwie  Sprawiedliwo艣ci). Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy 鈥瀉lternatywne metody rozwi膮zywania spor贸w tworz膮 szans臋 na rozwi膮zywanie konflikt贸w bez konieczno艣ci odwo艂ywania si臋 do klasycznych porad prawnych oraz, co szczeg贸lnie istotne, do drogi s膮dowej鈥. Do tej pory  brak by艂o 鈥瀞ystemowego rozwi膮zania zapewniaj膮cego dost臋p do nieodp艂atnej mediacji na etapie przeds膮dowym鈥. Dlatego tak istotne jest w艂膮czenie mediacji do katalogu nieodp艂atnych us艂ug prawnych oferowanych osobom mniej zamo偶nym, w ramach znowelizowanej ustawy.
W praktyce us艂uga darmowej mediacji mo偶e dotrze膰 do wszystkich potrzebuj膮cych. Mediacja b臋dzie 艣wiadczona w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku, a we wszystkich punktach od stycznia 2020, podobnie jak poradnictwo obywatelskie.”