Wyniki oceny formalnej w pierwszym naborze na minigranty w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W związku z prowadzonym naborem na mingranty dot. zamieszczamy listę złożonych wniosków po ocenie formalnej. Łącznie w wyznaczonym terminie wpłynęło 98 wniosków z czego w ramach:

TYP 1: Gdańskie Dni Sąsiadów – 74 wnioski 

TYP 2: Spotkania / warsztaty integracyjne w dzielnicach – 16 wniosków 

TYP 3: Inicjatywy prorodzinne – 8 wniosków 

32 wnioski zostały skierowane do uzupełnienia. 2 rozstały odrzucone, ponieważ zakładały realizację zadań dla innych grup niż mieszkańcy Gdańska. 

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Wyniki oceny merytorycznej – już wkrótce!

Ocena formalna – lista