Wyniki oceny formalnej w konkursie na granty do 5000 zł w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim (II nabór)

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej w II naborze na granty do 5000 zł, w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego.

Ocena formalna – II nabór GFS 5000

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty! Rozpoczynamy zatem ocenę merytoryczną. Przypominamy także, że w tej edycji wprowadziliśmy etap krótkich prezentacji – mamy więc nadzieję, że do zobaczenia wkrótce!