Wyniki oceny formalnej – granty do 5000 zł. w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W związku z prowadzonym naborem na granty do 5000 zł zamieszczamy listę złożonych wniosków po ocenie formalnej. Łącznie w wyznaczonym terminie wpłynęło 36 wniosków, które składane były w ramach 4 typów: 

TYP 1: Gdańskie Dni Sąsiadów  

TYP 2: Spotkania / warsztaty integracyjne w dzielnicach  

TYP 3: Inicjatywy prorodzinne  

TYP 4: Portale dzielnicowe 

28 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, w tym 6 poproszono o uzupełnienie brakujących podpisów na potwierdzeniu złożenia wniosków. 8 wniosków odrzucono.  

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Wyniki oceny merytorycznej – już wkrótce!

Ocena formalna