Istniej膮 ludzie pe艂ni zapa艂u do czynienia dobra. To dla nich dzia艂amy.聽

Pom贸偶 nam pomaga膰!

Przyczynisz si臋 do realnego wzmocnienia聽spo艂ecznik贸w w wojew贸dztwie pomorskim.

Wesprzyj nasze dzia艂ania darowizn膮 na konto:聽

Powszechna Kasa Oszcz臋dno艣ci Bank Polski S.A. PKO BP聽

90 1440 1345 0000 0000 1702 6957

Regulamin przekazywania darowizn

Strona internetowa www.fundacjarc.org.pl jest administrowana przez Fundacj臋 Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz膮dowych (dalej: Fundacja RC), al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gda艅sk, NIP: 957-05-66-387, KRS: 0000188984. Serwis umo偶liwia dokonywanie p艂atno艣ci online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jego dzia艂alno艣ci statutowej.

Przekazywanie darowizn

  1. Darowizny wykorzystane b臋d膮 jedynie na dzia艂ania zgodne z naszymi celami statutowymi.
  2. Za pomoc膮 naszej strony internetowej mo偶na zdecydowa膰 si臋 na przekazanie darowizny jednorazowej, czyli jednorazow膮 zadeklarowan膮 kwot臋 pieni臋偶n膮 na rzecz Fundacji RC.
  3. Darowizny mo偶na przekaza膰 na dwa sposoby:
      • wp艂aci膰 jedn膮 z kwot sugerowanych na stronie lub dowoln膮 podan膮 przez siebie kwot臋 (wpisuj膮c jej warto艣膰 we wskazan膮 do tego celu rubryk臋), co odbywa si臋 przy u偶yciu systemu 鈥淲placam.ngo.pl鈥 oraz operatora p艂atno艣ci, to jest firm臋 Payu, z siedzib膮 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495.
      • poprzez samodzielnie wykonany przez darczy艅c臋 przelew na konto Fundacji RC podany na stronie internetowej Fundacji RC.

4. Fundacja RC nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczy艅cy. Dane te przechowuje Operator p艂atno艣ci.

5. Szczeg贸艂y dotycz膮ce realizacji p艂atno艣ci online okre艣laj膮 regulaminu dost臋pne na stronie: Payu https://www.payu.pl/regulaminy.

6. Dokonanie darowizny przy u偶yciu systemu 鈥淲placam.ngo.pl鈥 lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji RC r贸wnoznaczny jest z akceptacj膮 niniejszego Regulaminu.

Rezygnacja z przekazania darowizny

  1. Darczy艅ca ma prawo za偶膮da膰 zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wp艂acenia. W celu uzyskania zwrotu nale偶y napisa膰 na adres biuro@fundacjarc.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia s艂贸w 鈥濺ezygnacja z darowizny鈥. Darowizna zostanie zwr贸cona maksymalnie w ci膮gu 30 dni od daty zg艂oszenia rezygnacji.

Bezpiecze艅stwo wp艂at

Chronimy Twoje wp艂aty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzi臋ki niemu wszystkie przesy艂ane informacje s膮 zaszyfrowane. W celu zrealizowania p艂atno艣ci korzystamy z bezpiecznych operator贸w p艂atno艣ci PayU.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz膮dowych, Al. Grunwaldzka 5; 80-236 Gda艅sk, e-mail.: biuro@fundacjarc.org.pl .

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem: w ramach uprawnionej statutowej dzia艂alno艣ci Fundacji, w celu realizacji jej cel贸w statutowych za zgod膮 na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda mo偶e by膰 cofni臋ta w dowolnym momencie, w ten sam spos贸b w jaki zosta艂a wyra偶ona. Celem wycofania zgody mo偶na te偶 przes艂a膰 maila. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym podmiotom.), w celu zwi膮zanym z zawarciem i wykonaniem um贸w, realizacj膮 projekt贸w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zwi膮zanym z rekrutacj膮, nawi膮zaniem i przebiegiem procesu podj臋cia zatrudnienia/wsp贸艂pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wype艂niania obowi膮zk贸w prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO; w celach wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas okre艣lony przepisami prawa, w tym na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spe艂nienie wszystkich praw wynikaj膮cych z RODO. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator informuje, o przys艂uguj膮cym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych. Wi臋cej o danych osobowych na stronie http://fundacjarc.org.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/