UWAGA! Wyniki I naboru na granty do 5000 zł. w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wyniki I naboru na granty do 5000 zł w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. Z 28 ofert które zostały przekazane do oceny merytorycznej po etapie oceny formalnej dofinansowanie uzyskało 16 inicjatyw. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Lista po ocenie merytorycznej_5000