Uwaga! Staruje kolejny nabór w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim

W dniu 10.05 uruchomiony został nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego tym razem skierowany do organizacji pozarządowych. 

Nabór dotyczy następujących typów działań: 

  • TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w obchody Gdańskich Dni Sąsiadów; Zwycięskie projekty powinny zostać oficjalnie zgłoszenie jako inicjatywa w tym wydarzeniu na stronie: gdansk.dnisasiadów.pl ;
  • TYP 2. Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanych poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);
  • TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);
  • TYP 4. Prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, w tym:

  • maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania,
  • obligatoryjny wkład osobowy musi stanowić nie mniej niż 10% wartości zadania.

Wnioski w systemie witakc.pl należy składać do dnia 24.05.2018 r. Informacja o konkursie jest dostępna na https://witkac.pl/#/Contest/View/6488. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy od kontaktu z animatorką: Svietlana Rosliakova telefon: 518 559 330; gfs@fundacjarc.org.pl