Dom Sąsiedzki ASOS

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA – Obywatelskie Centrum Aktywności Seniora w Gdańsku-Wrzeszczu

Od początku lipca w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych uruchomiliśmy w Fundacji RC Obywatelskie Centrum Aktywności Seniora w Gdańsku-Wrzeszczu.

Liczymy, że w bezpiecznej atmosferze małej społeczności uda nam się zachęcić seniorów do aktywności, rozwijania swoich pasji, codziennego spotykania się. Ponadto projekt zakłada wsparcie organizacji zrzeszających seniorów bądź działających na ich rzecz, które funkcjonują na tym terenie.
W ramach projektu uruchomiliśmy stałe, systematyczne i obejmujące bardzo różnorodną tematykę zajęcia dla seniorów. W ofercie znalazły się: kino seniora, debata historyczne, spacery po zakątkach dzielnicy Wrzeszcz, zajęcia gimnastyczne, prelekcje nt. zdrowego żywienia, ochrony zdrowia, praw publicznych i konsumenta, ogrodnictwa, relacji podróżniczych, warsztaty i wernisaże rękodzieła oraz koncert muzyki klasycznej.

W trakcie projektu odbędą się także spotkania tematyczne, których celem jest integracja różnych środowisk senioralnych. Będą to sierpniowe popołudnie wolności oraz senioralne zaduszki pozarządowe i andrzejki gdańskich klubów seniora.

W ramach projektu JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA Fundacja RC oferuje również wsparcie dla organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów lub działających na rzecz seniorów.
Są to:
ASYSTENTURA ORGANIZACJI LUB DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH
zachęcamy do skorzystania z pilotażowej formy wsparcia przygotowanego dla organizacji senioralnych. Chodzi o ofertę zindywidualizowanej asystentury – opieki merytorycznej, której celem jest przyspieszenie rozwoju objętej nią organizacji. Pilotażowo planuje się objęcie systematycznym wsparciem do końca 2015 roku 6 organizacji senioralnych.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE
każda organizacja zostanie zdiagnozowana i na podstawie zidentyfikowanych potrzeb zostanie jej przyznanie konkretne wsparcie doradcze. Katalog doradztwa nie został zamknięty, aby dać możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb (min. doradztwo prawne, księgowe, projektowe itp.).
Doradztwo projektowe – umożliwiające weryfikacje logiki projektowej, identyfikacje i specyfikacje oczekiwań poszczególnych grantodawców, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków.
Doradztwo księgowe –obejmujące konkretne sytuacje problemowe, ponadto konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań itp.
PORTRETY DOLNEGO WRZESZCZA
Przedsięwzięcie to ma na celu pokazać różne aktywność podejmowane w ramach projektu przez seniorów w ramach „Podwieczorków sąsiedzkich” oraz serii spotkań sieciujących. Ma być to także galeria postaci – aktywnych, zadowolonych seniorów z dzielnicy Dolny Wrzeszcz. Będzie to także okazja do pokazania, czym zajmują się organizacje seniorskie działające na tym terenie. Umiejscowienie siedziby Fundacji RC w centralnym punkcie dzielnicy tuż przy głównym szlaku komunikacyjnym daje atut w postaci miejsca, gdzie może znaleźć się prawdziwa uliczna galeria. Co więcej w podwórku znajdują się specjalnie przygotowane miejsca ekspozycyjne, które można wykorzystać do prezentacji gdańskich organizacji senioralnych.
KALENDARZ GDAŃSKIEGO SENIORA
To inicjatywa polegająca na współpracy i zaangażowaniu różnych organizacji i środowisk senioralnych. Przygotowanie takiego kalendarza będzie miało również elementy upowszechniające społeczną działalność organizacji senioralnych, dzięki czemu mieszkańcy Gdańska będą mogły poznać i zainteresować się aktywną działalnością społeczną seniorów.

Harmonogram zajęć w ramach projektu na bieżąco będzie udostępniany na stronie Fundacji RC w podmenu Kalendarz spotkań w zakładce SENIORALNY DOM SĄSIEDZKI

Zapraszamy do korzystania z oferty Obywatelskie Centrum Aktywności Seniora w Gdańsku-Wrzeszczu