Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz膮dowych, Al. Grunwaldzka 5; 80-236 Gda艅sk, e-mail.: biuro@fundacjarc.org.pl .
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem: w ramach uprawnionej statutowej dzia艂alno艣ci Fundacji, w celu realizacji jej cel贸w statutowych za zgod膮 na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda mo偶e by膰 cofni臋ta w dowolnym momencie, w ten sam spos贸b w jaki zosta艂a wyra偶ona. Celem wycofania zgody mo偶na te偶 przes艂a膰 maila. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane uprawnionym podmiotom.), w celu zwi膮zanym z zawarciem i wykonaniem um贸w, realizacj膮 projekt贸w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zwi膮zanym z rekrutacj膮, nawi膮zaniem i przebiegiem procesu podj臋cia zatrudnienia/wsp贸艂pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wype艂niania obowi膮zk贸w prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO; w celach wnikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.
Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas okre艣lony przepisami prawa, w tym na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spe艂nienie wszystkich praw wynikaj膮cych z RODO. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator informuje, o przys艂uguj膮cym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych. Wi臋cej o danych osobowych na stronie www.fundacjarc.org.pl