Nagroda Bursztynowego Mieczyka
im. Macieja Płażyńskiego

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC

 

fot. Aleksandra Chalińska// portal pomorskie.eu

 

fot. Dawid Linkowski// Archiwum ECS

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dedykowane organizacjom pozarządowym z całego województwa pomorskiego.  Stanowi ona przykład wieloletniej (25 edycji!) międzysektorowej i partnerskiej inicjatywy różnych instytucji na szczeblu regionalnym. 

Głównym celem NBM jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także pobudzanie aktywności społecznej w lokalnych społecznościach.

Jubileuszowa 25. Gala rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka odbyła się 7 grudnia 2019 roku w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności.

Kapituła NBM zadecydowała o przyznaniu Nagród Głównych następującym wzorcowo działającym organizacjom społecznym    z woj.pomorskiego:

Wręczono poza tym Nagrody Specjalne, które zostały przyznane przez:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Marszałka Senatu RP,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
  • Partnerstwo Akumulatora Społecznego,
  • Fundację RC (dla „Lidera Roku”). 

Co więcej, po raz pierwszy w historii NBM do wybranych Laureatów powędrowały specjalne wyróżnienia, tzw. Pakiety szyte na miarę. Jest to nagroda Fundacji RC, dofinansowana ze środków NIW-CRSO w ramach programu PROO. 

Więcej szczegółów na http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/

w zakładce NASZE DZIAŁANIA

oraz na profilu https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk/

Więcej informacji
Nagroda Bursztynowego Mieczyka
Koordynator
Natalia Stepka
Kontakt
dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.