Regionalny Ośrodek EFS – projekt zakończony

roefslogo

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS są odpowiedzialne za szkolenia, świadczą usługi doradcze z zakresu aplikowania o środki EFS oraz usługi informacyjne. Sieć Regionalnych Ośrodków EFS nadzorowana jest przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w  Centrum Projektów Europejskich, który zapewnia realizację usług o jednolitym standardzie oraz koordynację prowadzonych działań.

Informacje o szkoleniach, konkurach doradztwie.