Gdańska Szkoła Lidera

Gdańska Szkoła Liderów (GSL) jest przede wszystkim cyklem szkoleniowo-doradczym dla młodych liderów gdańskich organizacji pozarządowych, podczas którego uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do zarządzania podmiotami trzeciego sektora. Jest to także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw.

W 2017 roku od kwietnia do początku lipca, cykl będzie realizowany w wymiarze 7 dwudniowych zjazdów. Tradycyjnie spotykamy się w piątki i soboty. W trakcie naszych spotkań poruszymy takie zagadnienia jak:

 • Wstęp do planowania strategicznego
 • Współpraca z mediami
 • Komunikacja i budowanie zespołu w organizacji
 • Podstawy prawne funkcjonowania NGO
 • Podstawy finansowe funkcjonowania NGO
 • Praca metodą projektu
 • Współpraca z administracją publiczną
 • Współpraca z biznesem
 • Lider w organizacji
 • Diagnoza środowiska lokalnego
 • Animacja społeczna

Harmonogram zjazdów – final

Uczestnicy będą wspierani przez coacha. Ponadto zarówno tegoroczni uczestnicy oraz absolwenci cyklu z lat ubiegłych będą mieli okazję brać udział w specjalnych spotkaniach Klubu Absolwenta GSL, którego celem jest pogłębienie nawiązanych podczas Szkoły relacji. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza formularz_GSL_2017 i przesłanie go na antonina.paplinska@fundacjarc.org.pl do 30.03.2017.