Ankieta

Daj nam znać czego potrzebujesz a my postaramy się sprostać temu wyzwaniu.

 •   kobieta
    mężczyzna
 •   nauka, edukacja, oświata i wychowanie
    osoby niepełnosprawne
    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
    ochrona i promocja zdrowia
    pomoc społeczna, usługi socjalne
    podtrzymywanie tradycji narodowej
    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja
    rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym
    ochrona środowiska
    wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
    sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
    badania naukowe
    rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa
    działalność międzynarodowa
    religia
    prawo, prawa człowieka, działalność polityczna
    inne
 •   doradztwo indywidualne
    doradztwo grupowe (do 10 os.)
    szkolenie (do 20 os.)
 •   zarządzanie organizacją
    księgowość w organizacji
    środki finansowe na działalność organizacji
    wolontariat
    promocja i PR w organizacjach
    obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych
    współpraca z administracją publiczną
    partnerstwo i współpraca międzysektorowa
    inne
 •   aspekty kadrowe/zatrudnianie
    budowanie i realizacja strategii rozwoju organizacji
    standardy w zarządzaniu organizacją
    zarządzanie zespołem
    aktywizacja członków organizacji
 •   tworzenie dokumentacji finansowo/księgowej
    zatrudnianie w organizacji
    rozliczanie dotacji
    podatki w NGO
    współpraca z księgowym
    dokumentacja księgowa (faktury, rachunki)
 •   Europejski Fundusz Społeczny
    Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
    Fundusze Norweskie
    Szwajcarski Grant Blokowy
    Środki krajowe i samorządowe
    pozadotacyjne formy finansowania
    fundrising
 •   czym jest wolontariat?
    pozyskiwanie wolontariuszy
    obowiązki względem wolontariuszy
    porozumienie wolontariackie
    wolontariat pracowniczy
 •   tworzenie wizerunku/brandu/marki organizacji
    komunikacja z mediami
    social media dla organizacji
    podstawy PR
    wystąpienia publiczne
 •   kalendarz NGO
    odpowiedzialność organizacji
    działalność gospodarcza/odpłatna/nieodpłatna
    ochrona danych osobowych
    sprawozdawczość
 •   roczne i wieloletnie programy współpracy
    konkursy otwarte na realizację zadania publicznego
    inicjatywa lokalna
    tryb małych zleceń
 •   standard partnerstwa
    budowanie i realizacja partnerstw
    partnerstwo z biznesem (CSR - elementy tworzenia strategii)
 •   inkubator
    asystent organizacji
    inne
 •   biblioteka
    darmowe publikacje
    pomieszczenia na spotkanie
    sprzęt elektroniczny (laptop, rzutnik itp)
    komputer z dostępem do internetu
    newsletter
    inne