Pomorska Szkoła Animatorów

Pomorska Szkoła Animatorów (PSA) jest cyklem szkoleniowo-doradczym dla lokalnych działaczy społecznych, obecnych lub przyszłych animatorów społeczności lokalnych. Podczas cyklu uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do działań animacyjnych, z naciskiem na inicjatywy międzysektorowe. Pomorska Szkoła Animatorów to także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw.

Szkoła będzie podzielona na trzy lokalizacje: Gdańsk, Lębork oraz Powiśle i Żuławy, do których będzie prowadzona odrębna rekrutacja.

Limit miejsc do każdego z miast to 10 osób. Dla osób dojeżdżających zapewniamy nocleg z piątku na sobotę. Pierwszy zjazd w Gdańsku jest zjazdem wyjazdowym (w ośrodku poza Trójmiastem).

Link do formularzy rekrutacyjnych: https://forms.gle/6MNW6GAxehb5thLY6

Pomorska Szkoła Animatorów składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się już w 2019 roku, od połowy września do początku grudnia, kiedy będzie realizowany cykl w wymiarze 6 dwudniowych zjazdów. Spotkania będą odbywały się w piątki w godzinach 16.30-20.30 oraz w soboty w godzinach 9.00-16.00. W trakcie naszych spotkań poruszymy takie zagadnienia jak:

 • Metodyka pracy animatora
 • Diagnoza środowiska lokalnego
 • Współpraca z administracją publiczną
 • Współpraca z biznesem, fundraising
 • Moderacja i prowadzenie spotkań
 • Komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne
 • Elementy budowania zespołu
 • Wykorzystywanie nowych mediów (gł. Social Mediów) w pracy animatora
 • Mediacja i rozwiązywanie konfliktów

Ponadto dla uczestników szkoleń zapewniamy indywidualne wsparcie superwizora w celu wypracowania strategii działań po zakończeniu cyklu spotkań. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkoleń mogą wziąć udział w dwóch zorganizowanych wizytach studyjnych w miejscach, które wyróżniają się pozytywnie pod względem animacji społecznej. Pierwsza z nich odbędzie się w październiku 2019 roku, zaś kolejna wiosną 2020 r.

Drugi etap Pomorskiej Szkoły Animatorów jest skierowany do absolwentów I etapu. W ramach II Etapu absolwenci otrzymają możliwość dofinansowania ich międzysektorowych inicjatyw lokalnych w kwocie 3750 zł. Dofinansowane inicjatywy muszą się odbyć wiosną 2020 roku, jako element wypracowanego planu działań animacyjnych. W 2020 roku uczestnicy projektu będą mogli również wziąć udział w spotkaniach z gośćmi specjalnymi, na których wybór będą mieli wpływ.

Pomorska Szkoła Animatorów w skrócie:

 • 30 uczestników
 • 6 zjazdów szkoleniowych
 • 3 lokalizacje
 • Tematyka jednego ze zjazdów wybierana przez uczestników
 • Wsparcie doradcy
 • 2 wizyty studyjne
 • Dofinansowanie w kwocie 3750 zł na inicjatywy międzysektorowe
 • Spotkania z gośćmi specjalnymi
 • Pakiet usług (wsparcie marketingowe, doradcze) dla uczestników

Terminy zjazdów Gdańsk (al. Grunwaldzka 5):

 1. 13-14 września (zjazd wyjazdowy w Chmielnie)    |Metodyka pracy animatora|
 2. 27-28 września              |Diagnoza środowiska lokalnego| |Nowe media w pracy animatora|
 3. 11-12 października        |Komunikacja interpersonalna. Elementy budowania zespołu|
 4. 25-26 października       |Współpraca z administracją publiczną| |Współpraca z biznesem, CSR, fundraising|
 5. 8-9 listopada                  |Moderacja i prowadzenie spotkań|
 6. 22-23 listopada              |Szkolenie do wyboru|

Terminy zjazdów Lębork (ul. Krzywoustego 1 (biurowiec byłego ZWARU)):

 1. 13-14 września           | Metodyka pracy animatora|
 2. 27-28 września          |Diagnoza środowiska lokalnego| |Nowe media w pracy animatora|
 3. 11-12 października    |Współpraca z administracją publiczną| |Współpraca z biznesem, CSR, fundraising|
 4. 25-26 października  |Komunikacja interpersonalna. Elementy budowania zespołu|
 5. 8-9 listopada              |Szkolenie do wyboru|
 6. 22-23 listopada          |Moderacja i prowadzenie spotkań|

Terminy zjazdów Tczew i Malbork:

 1. 20-21 września (Tczew)         | Metodyka pracy animatora|
 2. 4-5 października (Tczew)      |Diagnoza środowiska lokalnego| |Nowe media w pracy animatora|
 3. 18-19 października (Tczew)  |Komunikacja interpersonalna. Elementy budowania zespołu|
 4. 8-9 listopada (Malbork)       |Współpraca z administracją publiczną| |Współpraca z biznesem, CSR, fundraising|
 5. 22-23 listopada (Malbork)  |Szkolenie do wyboru|
 6. 6-7 grudnia (Malbork)          |Moderacja i prowadzenie spotkań|

Link do formularzy rekrutacyjnych: https://forms.gle/6MNW6GAxehb5thLY6

Regulamin Pomorska Szkola Animatorow

Klauzula RODO: Klauzula RODO Szkola Animatorow

Partnerem wydarzenia jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze środków NIW-CRSO.